Stiching Exploitatie der SSR-Leiden

De Stichting Exploitatie SSR-Leiden, ook wel SES genoemd, houdt zich bezig met alle zaken die bij de exploitatie van SSR komen kijken. Het gaat hierbij om de beide barren op SSR, de t-bar, de cocktailbar, de dixo en de mensa. Als er apparatuur kapot is, dan zorgt de SES er voor dat deze vervangen wordt, en ook de drank- en horecavergunning is in handen van de SES. Eens in de 5 jaar houden we ons bovendien bezig met de vernieuwing van het contract met de brouwer. Hierbij streven we er naar om de drankprijzen zo laag mogelijk te houden, want de SES heeft geen winstoogmerk. Wel heeft de SES een aantal vaste lasten, zoals de huur van de bar-,dixo- en mensaruimtes.

De SES bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bar, en wordt weer gecontroleerd door het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur komt een keer per maand bij elkaar om te vergaderen, en het algemeen bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. Bij de vergaderingen van de SES zijn ook altijd 3 vertegenwoordigers van het SSR-bestuur aanwezig om de communicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, deze 3 vertegenwoordigers hebben bovendien zitting in het algemeen bestuur van de SES. De QE uit het SSR-bestuur heeft bovendien de dagelijks geldstromen van de SES in zijn beheer.

Het dagelijks bestuur 2014-2015 bestaat uit:

Eric Nieuwenhuijsen- voorzitter
Marleen van der Houwen - secretaris
Emma van den Berg - penningmeester
Jaafar Sadiq - Assessor
Bas van Boven
Pauline Bouter
Matthijs de Wit

inloggen


Gebruiker:
Wachtwoord:
Blijf ingelogd

Wachtwoord vergeten?
 
Adverteren op de website van SSR-Leiden? Klik hier voor meer informatie!

SUM rss