FAQ

Wat doet de SOLS voor oud-leden?

De Stichting Oud-Leden SSR-Leiden (SOLS) is in 1987 opgericht om het contact tussen oud-leden en SSR-Leiden te bevorderen. Dit doet de SOLS door per jaar ongeveer 6 activiteiten voor oud-leden te organiseren op SSR. Dit zijn reünies en borrels voor jaargangen of commissies, maar ook inhoudelijke evenementen als een carrièredag of SCREDx (een soort TEDx, maar dan met talks van oud-leden). Daarnaast stuurt de SOLS regelmatig een nieuwsbrief en 1 keer per jaar een nieuwsblad met informatie over SSR en de SOLS.

Wat doet de SOLS voor SSR?

Het tweede doel van de SOLS is het verlenen van bijstand en raad aan SSR-Leiden en haar stichtingen in de ruimste zin des woords. Dit doen we onder andere door het verstrekken van subsidies aan SSR-verbanden en disputen. Zo komt het geld van oud-leden weer bij de hardwerkende leden terecht.

Per jaar worden er rond de 15 subsidies uitgekeerd door de SOLS. Dit zijn subsidies die kunnen worden aangevraagd, maar ook enkele vaste, die elk jaar worden gegeven (bijvoorbeeld aan de EL CID-commissie).

Hoe wordt de SOLS bestuurd?

De SOLS bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) van oud-leden en SSR-leden. Het AB besluit over het beleid van de SOLS en de jaarplanning. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit AB-leden en voert het beleid (in samenwerking met het AB) uit. Activiteiten worden georganiseerd door subgroepen van AB- en DB-leden. De huidige bestuursleden staan allemaal vermeld op deze pagina.

Het is mogelijk om u aan te melden voor een bestuursfunctie in de SOLS. Zo kunt u meebeslissen over de gang van zaken en toekomst van de SOLS. De SOLS formeert éénmaal per jaar nieuwe bestuursleden, indien nodig.

Hoe beoordeelt de SOLS wie er subsidie krijgt?

Sommige commissies krijgen elk jaar een vaste commissie. Dit wordt vastgesteld door het SOLS-bestuur.

Voor subsidieaanvragen hanteert de SOLS subsidiecriteria. Subsidies worden alleen gegeven aan activiteiten van SSR-leden voor SSR-leden. Belangrijk is het dat de bijdrage van de SOLS ook echt iets kan toevoegen aan een activiteit. Meer informatie over het aanvragen van subsidies staat op de pagina over het aanvragen van subsidies.

Grote aanvragen (boven de €500) worden beoordeeld door het AB. Subsidieaanvragen onder de €500 worden beoordeeld door de subsidiesub, een kleine subcommissie met AB-leden.

Wat heb ik er aan – buiten het steunen van SSR - om oud-lid te zijn?

Een lidmaatschap bij de SOLS is een manier om nog contact te hebben met SSR-Leiden. U heeft via de SOLS recht op 6 avonden toegang tot SSR-Leiden buiten SOLS-activiteiten. Ook activiteiten van uw dispuut vallen hier buiten. Ook is het mogelijk om anderen te introduceren. Daarnaast kunt u op SOLS-activiteiten weer eens SSR-leden uit uw tijd ontmoeten.

Hoeveel kost het om oud-lid te zijn?

In principe bedraagt de jaarlijkse donatie aan de SOLS 20 euro. U kunt bij kopje gesubsidieerde activiteiten zien waar dit aan besteed wordt. U kunt altijd meer doneren. Als u minder wil overmaken, kunt u dit aangeven via sols@ssr-leiden.

De bijdrage was toch vrijwillig? Waarom moet ik dan €20 doneren?

Dat de bijdrage vrijwillig is, is een misverstand. De SOLS heeft in de overeenkomst met SSR het recht gekregen om mensen die niet doneren oud-lid af te maken, waarna dus de rechten van het oud-lidmaatschap vervallen. Wij vinden dat van oud-leden ook een bijdrage mag worden verwacht, aangezien de SOLS kosten voor oud-leden maakt en we ook SSR willen kunnen blijven steunen.

De SOLS is toch een stichting? Hoe kun je dan lid zijn?

Klopt, je kunt geen lid zijn van de SOLS. SOLS-leden bestaan dus eigenlijk niet. Officieel kun je oud-lid van SSR-Leiden worden en dat wordt ook wel SOLS-lid genoemd. Een oud-lid is trouwens iets anders dan ex-lid. Een oud-lid heeft nog een band met SSR en doneert elk jaar aan de SOLS. Een ex-lid heeft geen officiële relatie meer met SSR.